Uniohjaamo Uneksija

1 REKISTERIN PITÄJÄ

Yritys: Uniohjaamo Uneksija

Osoite: Hietaniementie 18 A, 39160 Julkujärvi

Yhteyhenkilö: Teija Kautto

Yhteystiedot: puh 0445553668, info@uneksija.fi

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yritys: Uniohjaamo Uneksija

Osoite: Hietaniementie 18 A, 39160 Julkujärvi

Yhteyhenkilö: Teija Kautto

Yhteystiedot: puh 0445553668, info@uneksija.fi

 

3 REKISTERIN NIMI

Uneksija asiakasrekisteri

 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Uniohjaamo Uneksijan ja asiakkaan asiakassuhde ja sen hoitaminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Uniohjaamo Uneksijan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite ja maksutapa. Ostopäivä ja viimeisin käynti ohjelmassa. 

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas itse. 

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Laskupalvelun tarjoajalle mikäli käytetään laskutusta.

 

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Paperiset arkistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

 

10 TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena. Ennen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

 

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitäjälle.